ANBI status

Stichting Klushulp Groningen is per 1-1-2024 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Te publiceren stukken:

RSIN: 862280692

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter – R Wilpstra

Secretaris – E Bakker

Penningmeester – R de Jong 

 

Het bestuur werkt onbezoldigd. 

Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding 

 

Contact: Info@klushulpgroningen.nl