Vergoeding voor onze hulp


Om ons initiatief te laten bestaan vragen we voor iedere klus een kostendekkende vergoeding. Deze vergoeding bestaat bijvoorbeeld uit reiskosten, huur van een aanhanger en inkopen van materialen voor de klus. Daarnaast hebben we onze operationele kosten zoals gereedschap, administratie, werkkleding en natuurlijk de vrijwilligers. 

Stichting Klushulp Groningen is geheel zelfstandig en bestaat 100% uit vrijwilligers. Het bestuur ontvangt géén vergoedingen voor haar taken.

Non-concurrentie

Stichting Klushulp Groningen streeft niet naar winst maar wil oneerlijke concurrentie voorkomen. Dat doen we door klussen waarvoor specifieke vakkennis is verreist of het gebruikelijk is om (langere) garanties te bieden, niet uit te voeren. Dit laten we over aan de vakman. Ook klussen die meer dan 16uur (twee werkdagen) vragen, laten we over voor de mensen die hier hun brood mee moeten verdienen. In een dergelijk geval helpen wij u graag met het vinden van een geschikte vakman.